tel. 00 48 17 788 68 22
Polski  |   English  |   Deutsch  |   Русский  |   Украи́на  |   Română

ZAPROSZENIE

SAMDEX Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na dostawę zbiorników

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji pt. Zbiorniki i instalacja do przygotowywania dyspersji wodnych klejów akrylowych dla Spółki SAMDEX”, w ramach realizowanego projektu nr POIR.03.02.02-00-0583/16, tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji nowego typu oklein bezpiecznych do ochrony produktów wykonanych ze szkła” w ramach Poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kredyt na innowacje technologiczne.

Przedmiot zamówienia opisany jest w Zamówieniu Nr 3-2017, którego treść dostępna jest    w siedzibie SAMDEX Sp. z o. o. tel: +48 509 025 989